ochrana povrchů nanotechnologiemi

Ochrana povrchů pomocí nanotechnologie

51cs_4Jedná se o dokonalou, neviditelnou a ekologickou ochranu stavebních materiálů, zejména betonu, kamene, omítek a dřeva na bázi technologií 21. století.

Od počátku své činnosti se při opravách stavebních konstrukcí firma Tesan s.r.o. setkávala s potřebou očistit stavební konstrukce od vlivu atmosférických a organických nečistot, solných výkvětů, mastnoty a olejových usazenin, nátěrů a v neposlední řadě od sprejového vandalismu s následnou ochranou před těmito vlivy. Proto jsme v současné době zavedli progresivní technologii ochrany pomocí moderní impregnační látky ISOKOR® na bázi nanočástic oxidu křemičitého.

kapky deste_smallNázev nanotechnologie byl odvozen od rozměru, který aplikované částice mají. Tedy řádově jednotky nanometru (nm). Ve skutečnosti se velikost většiny nanočástic pohybuje v desítkách nm a jen výjimečně v jednotkách. Tyto částice s sebou nesou chemické a některé fyzikální vlastnosti výchozích surovin. Pro získání adheze s podkladem nepotřebují nanočástice žádné pomocné pojivo. Jsou na podkladu a vzájemně drženy pomocí disperzních a Van der Waalsových sil. Většina nanočástic má jeden rozměr delší a pak se obvykle každý konec chová polárně.

Tj. na jednom konci je + náboj na opačném pak náboj. Přičemž u některých látek se jedná o přechodný nestabilní stav, takže dochází k periodické tvorbě pólů. Tento náboj způsobuje jednak orientaci částic vůči podkladu, jednak přichycení k polarizovanému podkladu a současně určuje i chování vůči vnějším vlivům (může odpuzovat záporně nabité částice prachu, nebo odpuzovat některé molekuly apod.).

impregnaceNanočástice nanesené na povrch materiálu, vytvoří mikrofilm orientovaných (a trvale nebo přechodně polarizovaných) částic, fungují, jako dělicí vrstva. Tato vrstva má jednak mechanické a chemické vlastnosti použitých oxidů, ale současně přidávají kluzné, odpudivé a antiadhezní vlastnosti. Lze si to značně zjednodušeně představit tak, že nežádoucí částice (prach) je tak velká, že se nemá do ošetřeného povrchu kam vmáčknout ani přichytit.

Oblasti použití a výhody:

Hydrofobní a olejofobní účinek
Zabraňuje uchycení nečistot a umožňuje snadné čištění
Zabraňuje růstu řas a mechům
Ochrana proti povětrnostním vlivům
Odolné proti UV paprskům
Přináší zlepšení optických a estetických vlastností
Životnost ochrany 3 až 5let podle expozice zatížení
Aplikovaný nástřik není na předmětném materiálu vidět, nemění barvu, vzdušnost, lesk anižádné jinéfizikální vlastnosti
Chemická odolnost
Ochrana proti graffiti

Jaké jsou hlavní výhody materiálu ISOKOR® ?

Nízká spotřeba – pouze 100-150 ml na m2
 Dlouhá životnost – záruka 3-5 let, životnost až 30 let, prakticky omezená životností materiálu, na který je nanesený
Ekologie – základní složkou je oxid křemičitý, běžný v přírodě
Nejnižší cena na trhu – konkurenční výrobky srovnatelné kvality jsou až 5-ti násobně dražší

Používáním materiálu ISOKOR® a podobných změníme zásadním způsobem financování údržby staveb. Takovéto prodloužení životnosti tradičních stavebních materiálů bude mít v budoucnosti významný vliv nejen na finanční zdroje drobných stavebníků, ale zejména na výrazné šetření veřejných zdrojů.