nízkotlaké injektáže


Fotogalerie nízkotlakých injektáží Tesan  ZDE


Nízkotlaké injektáže

Dalším těžištěm činnosti firmy Tesan s.r.o. jsou její injektážní systémy. Vždy dle požadavku je nasazen optimální systém buď na bázi epoxidů, polyuretanů, nebo na bázi cementové suspenze, či cementového mléka.

Injektážní technologie prováděné naší společností umožňují nejen těsnící, pružnou, pevnou nebo podmíněně pevnou injektáž trhlin, ale i zpevňování nekvalitního betonu a výplně dutin.

Způsob sanace trhlin se řídí předpisem ZTV RISS 93, ZTV RISS 88, TP 88 – Oprava trhlin v betonových konstrukcích a dále je v souladu s TKP Ministerstva dopravy a spojů ČR.

Pro provádění injektáží má společnost TESAN uděleno osvědčení Kloknerova ústavu ČVUT.

Technologický předpis firmy Tesan s.r.o vychází z německého předpisu ZTV – RISS – 93 a obsahuje tři základní druhy:

➤ injektáž polyuretanovou pryskyřicí PUR-Iurceni_sirky_trhliny_TESAN
injektáž epoxidovou pryskyřicí EP-I, EP–T
injektáž na bázi cementu C-I

Dle způsobu prováděné injektáže je vždy z rozdílných součástí sestaven ucelený systém, zahrnující všeobecné požadavky, injektážní postupy, stroje, materiály, packery, těsnící materiály a další pomocné prostředky.

Všeobecné požadavky:

dodržovat technologický postup pro daný druh injektáže (postupy jsou uvedeny níže)
vést stavební deník
vyplňovat injektážní listy
dodržovat dané bezpečnostní předpisy (zejména vyhlášku 324/90 sb)

1. Technologický postup pro těsnící injektáž PUR – I
2. Technologický postup pro pevnostní injektáž EP – I
3. Technologický postup pro pevnostní injektáž EP – T
4. Technologický postup pro výplňové injektáže na bázi cementu

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ INJEKTÁŽNÍ MATERIÁLY

Injektážní pryskyřice pro PUR – I

MC – INJEKTOPRESS 2300 – dvousložková injektážní pryskyřice na polyuretanové bázi, s nízkou viskozitou pro těsnící a pružné vyplnění trhlin
MC – INJEKTOSTOP 2033 – rychle reagující dvousložková injektážní pěna na bázi polyuretanové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, injektovatelná i proti tekoucí vodě, určená k tempolárnímu těsnění trhlin vedoucích vodu

Injektážní pryskyřice pro EP – T

➤ MC – DUR 1264 KF – dvousložková nízkoviskózní injektážní pryskyřice k pevné výplni trhlin dynamicky namáhaných staveb, bez obsahu rozpouštědel s dobrou kapilární vzlínavostí.

Injektážní pryskyřice pro EP – I

Sikadur 52 mod – dvoukomponentní epoxidová injektážní hmota s prodlouženou dobou zpracovatelnosti

Injektážní materiál pro cementovou injektáž

 Centicrete UF – Nízkoviskózní cementová suspenze pro pevnostní injektáž vhodná do vlhkých i vodou nasycených trhlin a dutin. Materiál je vhodný pro injektáž trhlin a dutin od 0,2 mm.
 Centicrete FB – Nízkoviskózní cementová suspenze pro pevnostní injektáž vhodná do vlhkých i vodou nasycených trhlin a dutin. Materiál je vhodný pro injektáž trhlin a dutin od 0,6 mm.

Utěsňovací a lepící materiály pro všechny druhy injektáže

SIKADUR – 31, RAPID – univerzální dvousložkové tmelové lepidlo bez rozpouštědel, na bázi epoxidových pryskyřic pro tmelení betonových dílců
  Schönox Quick – rychletvrdnoucí vysokopevnostní hydraulická malta pro těsnění spar betonových konstrukcí
  MC – FIX ST – rychletvrdnuoucí malta vhodná pro případné rychlé dotěsnění při injektáži

Injektážní zařízení

HÜBNER A 1301 – tlakovým vzduchem poháněná, plynule regulovatelná jednosložková pumpa s pracovním tlakem do 500 barů
  MC – I 500 – tlakovým vzduchem poháněná, plynule regulovatelná jednosložková pumpa firmy MC-Bauchemie s pracovním tlakem do 500 barů

Injektážní packery

PACKER STANDARD – vrtaný packer z oceli s pozinkovanou povrchovou úpravou, rozměr 115mm x 13mm, přípustný injekt. tlak 250 barů
  VRTANÝ PACKER – vrtaný packer z hliníkové slitiny, rozměr 115mm x 13mm, přípustný injekt. tlak 500 barů
  LEPENÝ PACKER – lepený packer z oceli, rozměr 38mm x 43mm, přípustný injektážní tlak – dle lepidla
Jsou používány pouze certifikované packery dodavatelských firem MC-Bauchemie, Sika a Idea-Vorek.

Kontrola provedení

Kontrola injektážních prací může být prováděna na jádrových vývrtech o průměru 50 mm. Za vyhovující lze považovat takové jádrové vývrty u nichž se při rozštípnutí vývrtu v rovině trhliny objeví lomová plocha, na které je ve výplňovém materiálu méně než 20% plošných podílů nezaplněných, málo smočených až lesklých oblastí a lomů.


KOMPLETNÍ GALERIE nízkotlakých injektáží


Injektáže při rekonstrukci bývalé budovy Omnipol  

Injektáž a sanace pražské náplavky  

« 1 z 3 »

Injektáže stropů a stropních konstrukcí ➤

« 1 z 3 »

Injektáže podlah ➤


Další injektáže trhlin sloupů, mostních konstrukcí a spár ➤