aplikace hydroizolačních stěrek


Fotogalerie hydroizolačních stěrek Tesan  ZDE


Aplikace hydroizolačních stěrek

Pracovníci firmy TESAN jsou proškoleni v aplikaci různých systémů hydroizolačních stěrkových materiálů a mají prakticky odzkoušené i vzájemné kombinace těsnících a izolačních postupů jak pro novostavby, tak i následná dotěsnění.

Podle konkrétní situace je navržen individuální postup pro jednotlivá řešení. Jedná se zejména o 

izolace sprch a koupelen
izolace balkonů a teras
izolace bazénů a koupališť
izolace betonových vodohospodářských a kanalizačních staveb
izolace výtahových šachet
izolace spodních staveb, podzemních podlaží a základů staveb
izolace chemických a potravinářských provozů
izolace speciální

Pro velký rozsah není možno na tomto místě uvádět podrobně jednotlivé technologické postupy řešení celku i jednotlivých detailů (rohy, prostupy atd.) zejména s přihlédnutím k tomu, že uvedené technologie zejména při rekonstrukcích často navazují na jiné nebo předcházejí jiným stavebním nebo sanačním pracím.

Pracovníci firmy Tesan s.r.o. jsou odborně proškoleni k aplikaci jednotlivých systémů, firma Tesan s.r.o. je držitelem příslušných osvědčení a používá výhradně materiály certifikované pro použití v ČR.


KOMPLETNÍ GALERIE aplikace hydroizolačních stěrek